95010441 574830773159199 2924845356542002891 N1

پیام  دکتر آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی و فرزند اولین معلم شهید مازندران خطاب به علیرضا سعدی پور، مدیرکل آموزش و پرورش استان به مناسبت روز معلم:

بسم الله الرحمن الرحیم 🔸

شاید بتوان واژه‌ی «معلم» را با واژگان چهارگانه‌ی «اندیشه»، «دانش»، «هدایت» و «مهر» احاطه و تعریف کرد؛ ارتباط معلم با تعلیم و تربیت همچون ارتباط خورشید است با نور و گرما، اما شمس تابانی که بر عقول هم می افزاید و به سوی تعالی رهنمون می سازد.

🔸 روزگارِ آموزگاران بر محور عشق و محبت شکل می گیرد و حکایت شمع و پروانه را در روزگار خودخواهی ها بارها و بارها باز می آفریند تا انسانیت را حیات دائمی بخشد. 🔸

معلم به واسطه ی اتصالش به منبع فیض الهی، خوب میداند در هر شرایطی چطور و چگونه موثرترین درسها را در ذهن و جان جامعه ماندگار کند؛ پدرم و سایر معلمان شهید در آغازین روزهای جنگ سنگر و تفنگ و از جان گذشتن را بجای کلاس و قلم انتخاب کردند تا درس دلاوری، شجاعت، غیرت و ایثار را در جان‌ و دل مردم جاودانه کنند، درس هایی که این روزها، حسب شرایط موجود، توسط معلمین‌ عزیز در خانه هایشان و از طریق فضای مجازی مجاهدانه تدریس می شود؛ این تکرارهای تاریخی همه و همه در یک نقطه مشترکند و آن عشق است. 🔸 و روز‌ معلم که خود با خون شهید جاودانه شد و آموزگار انقلاب را الگوی همیشگی معلمان قرار داد؛ مطهری که با فکر و کتاب و سخن، مطهر و منور شد.

🔸 اینجانب ضمن گرامیداشت ۱۲ اردیبهشت، سالروز بهشتی شدن آیت الله مطهری و روز معلم، این مناسبتِ ارزشمند را به جنابعالی و همه معلمان و خانواده‌ی بزرگ آموزش و پرورش تبریک عرض نموده و توفیق و موفقیت و سلامتی را برایتان آرزو دارم.

آرزو ولیپور
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران
و فرزند اولین معلم شهید استان