5097040

استاندار مازندران در پیام خود به دبیرخانه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، تبلیغ جشنواره کتابخوانی رضوی را بر عهده همه ادارات و نهادها دانست.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، احمد حسین زادگان، استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی مازندران به مناسبت برگزاری دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، پیامی را صادر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

در شرایطی که خلأ معرفت دینی و فقدان اخلاق معنوی در غرب با بروز بحران کرونا، خودنمایی کرده، ملت مسلمان ایران، در خلوت های قرنطینه ای خود، عبادت و کسب معارف بیشتر در قالب قرائت کتاب مقدس قرآن، خوانش کتب ادعیه و مطالعه کتاب های معرفت افزا و بصیرت افزون را پیشه خود کردند.

جشنواره کتابخوانی رضوی در دهمین دوره خود، حال و هوای دیگری دارد؛ در حالیکه برای اولین بار حرم امام رضا(ع) به روی عاشقانش بسته است، دل های مشتاق به سمت مطالعه کتاب های رضوی، راغب تر خواهد بود تا شاید ذره ای از عطش دلتنگی زیارت را فرو نشاند.

کتاب های خوبی که عطر معرفتی رضوی دارد، برای این جشنواره در نظر گرفته شده است؛ برای رده های مختلف سنی و بصورت مکتوب و نسخه دیجیتال؛ بنابراین خانواده ها این شرایط را مغتنم شمارند و شاخه ای از دریای معرفت اهل بیت(ع) را به منازل خود بکشانند.

ضمن سپاسگزاری از نهاد کتابخانه های عمومی برای تمهید و اجرای چنین جشنواره فاخری، تبلیغ آن را بر عهده همه ادارات و نهادها می دانم تا با گستردگی هر چه بیشتر، به اثربخشی بیشتر نشر معارف رضوی یاری رسانیم.