Unnamed

پست اینستاگرامی دکتر آرزو ولیپور در وصف روزهایی که در فراق سردار دلها می گذرد: 

 

ُسردار دلها، عموجان فرزندان شهدا، بیشتر از هروقتی دلم هوایتان را کرده...
چقدر با رفتنتان دنیا بهم ریخت...
فراموشمان نکن عموجان....
دلتنگی مان را بی پاسخ مگذار....
در بزم ملکوتی تان در کنار همه ی شهدا و پدر عزیزم با ارباب خونین کفنان آقااباعبدالله برایمان دعا کنید...
:
#حاج_قاسم

#بیقراریم