NewsImage81140093923c80720c89466d9081b2c6d2d0f82e

احمد حسین زادگان افزود: مراکز مراقبت های تنفسی ( نقاهتگاه) در شهرستان هایی که بیمارانشان نسبت به تعداد تخت های بیمارستانی بیشتر باشد، ایجاد شده است.

وی گفت: در این مراکز بیماران کرونایی که پس از ترخیص  از بیمارستان، امکان نگهداری در خانه  به دلایلی برای آنها وجود ندارد، نگهداری می شوند تا بتوان از آنها مراقبت های بیشتر را انجام داد.

رییس ستاد مقابله با کرونا استان مازندران خاطرنشان کرد: استارت ایجاد این مراکز برای زمانی بود که تعداد بیماران ما افزایش داشته و احتمال می رفت که نتوانیم بیش از هفت روز آنها را در بیمارستان نگهداری کنیم.

حسین زادگان اظهارداشت: این در حالیست که با کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا در استان مازندران که با تدابیر اتخاذی و همکاری مردم صورت گرفت، تاکنون نیازی به نگهداری بیماران کرونایی در این مراکز احساس نشده است.

نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت : در حال حاضر با کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا حدود ۵۰ درصد از ظرفیت بیمارستان هایی که برای بستری بیماران کرونایی پیش بینی شده بود؛ خالی شد.

حسین زادگان خاطرنشان کرد: انتظار می رود همراهی مردم برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در استان مازندران همچنان ادامه داشته باشد و طرح فاصله گذاری اجتماعی که از چند روز گذشته ( هشتم فروردین ماه ) در استان شروع شد، باعث کاهش خودروها در محورهای ورودی و خروجی شده است.

وی اظهارداشت: مردم نیز در اجرای این طرح که از سوی نیروی انتظامی در دست اجراست؛ استقبال خوبی داشتند و انتظار ما این است که این رویه ادامه یابد تا بتوانیم هر چه سریعتر این ویروس را شکست دهیم و زندگی ما در استان به روال عادی برگردد.