4322871 

معصومه‌ ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تمام وعده‌ها ما همچنان شاهد زنان کارتن‌خواب در کف خیابان‌ها هستیم، گفت: یکی از همکاری‌هایی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با سازمان‌های مسئول به‌ویژه بهزیستی و شهرداری‌ها دارد، امور زنان کارتن‌خواب است. معاونت زنان در کنار این سازمان‌، موضوع را رصد می‌کند. شخصا از گرمخانه‌های تهران بازدید می‌کنم و از نزدیک بر فعالیت‌ها و رسیدگی‌ها به این قشر نظارت دارم.

وی ادامه داد: همچنین بازدیدهای مکرری از اورژانس اجتماعی داریم و بنده شخصا بر خانه‌های امن از نزدیک نظارت دارم. ما مکررا شرایط و امکانات خانه‌های امن را بررسی می‌کنیم.

ابتکار در ارتباط با شرایط خانه‌های امن و گرمخانه‌ها اظهار کرد: در شهرهای بزرگ مانند تهران اقدامات خوبی انجام شده است، اگرچه حتما مشکلاتی نیز وجود دارد. شاید رسیدگی‌ها از یک گرمخانه به گرمخانه دیگر متفاوت باشد. به هر حال در سطح کلان‌شهرها به کمک شهرداری‌ها، شوراها و به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد اقدامات خوبی انجام شده است. 

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را در رفع مشکلات بسیار پراهمیت دانست و افزود: آنها سازمان‌های کارآمدی هستند که در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنند و فعالیت‌هایی برای رفع آسیب‌های اجتماعی زنان دارند، اعم از زنان کارتن‌خواب یا زنانی که از خانه خود رانده شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش ما باید در راستای توانبخشی زنان آسیب‌دیده باشد، گفت: این زنان باید بتوانند زندگی خود را بازسازی کنند یا به آغوش خانواده‌های خود بازگردند. وقتی‌ که سرپناهی برای این زنان وجود نداشته باشد، باید بتوانند به خانه‌های امن یا گرم‌خانه‌ها پناه ببرند.

ابتکار در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را در این زمینه پررنگ کنیم. این کار با توان‌افزایی این سازمان‌ها و حمایت از آنها ممکن می‌شود. دولت به این موضوع بی‌توجه نبوده است، اما شرایط به‌ویژه در حاشیه‌های کلان‌شهرها به گونه‌ای است که مشکلات باقی مانده‌اند. ما هنوز زنان کارتن‌خواب داریم، ولی اصلا مساله‌ای حاد یا بحرانی نیست. سازمان‌های مردم‌نهادی که در این زمینه کار می‌کنند، مورد حمایت دولت هستند. این سازمان‌ها کار خود را گسترش داده‌اند و در کار خود موفق بوده‌اند.