88763523 2706686956225826 7183154985024620571 N

با دعوت دکتر آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران , جمع کثیری از هموطنان و هنرمندان کشور به پویش هر خانه یک کتابخانه پیوستند. 

این پویش که با تدبیر ددکتر آرزو ولیپور اغاز شد با هدف استفاده مفید از زمان فراغت در منزل برای ریشه کنی و مبارزه با ویروس کرونا کلید خورد