IMG 3539

با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و منیژه آرمین، داستان نویس موفق کشور که نویسنده آثاری همچون کیمیاگران نقش، ای کاش گل سرخ نبود، بوی خاک، شب و قلندر، شباویز، سرود اروندرود و 16 سال می باشد، نشست صمیمی گروهی از نویسندگان بانوی استان به مناسبت روز زن در کتابخانه ساری شناسی برگزار گردید.

آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این نشست با بیان اینکه افراد صاحب قلم رسالت سنگینی برای واگویی حقایق، جهت دهی به سبک زندگی و تحقق مراتب کمال انسانی بر عهده دارند، اظهار داشت: اگر این قلم بر دستان توانمند بانوان خوش قریحه و صاحب ذوقی باشد که با همه احساسات زنانه و مادرانه خود، نسل های  بعد را از دانش و معرفت خود مغتنم می نمایند، رسالت بسیار خطیر و اثربخش خواهد شد.

وی با اشاره به موفقیت های خانم آرمین در عرصه نویسندگی، گفت: خانم آرمین که در طول زندگانی خود، انس مثال زدنی با قلم داشته و توانسته است کتاب های شایسته ای را در حوزه ادبیات داستانی به نام خود ثبت نماید، ثابت کرده است می توان با قلم زندگی کرد و زندگی ها را ساخت و برای همیشه زنده و جاوید ماند.

منیژه آرمین هم با معرفی و ارائه توضیحاتی دررابطه با آثارش، اذعان داشت: برای ماندگار شدن یک اثر باید حرف های بسیار برای گفتن داشت و حرف داشتن با مطالعه و کسب دانش و آگاهی بیشتر ارتباط مستقیم دارد؛ بدون تلاش و تحقیق و مطالعه، موفقیت حاصل نمی شود و موضوعات مختلفی هم هست که بانوان نویسنده می توانند به خلق اثر بپردازند و بواسطه آن خدمت شایسته ای داشته باشند و بدین سبب ماندگار شوند.