AndroidOnlineNewsImage

 بە یاد آن تکەای در تورات می افتادم کە می گفت: "ما همچون دانەهای زیتونی هستیم کە تنها هنگامی جوهر خود را بروز می دهیم کە شکسته شویم."

تنهایی پرهیاهو
بهومیل هرابال