83144154 629569841133088 1761391208249263330 N

 آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در جلسه شورای اداری مدیران استان که با حضور دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، عصر روز پنجشنبه، ۱۷ بهمن ۹۸ در استانداری مازندران برگزار شد، کتاب «لحظه های انقلاب» را معرفی کرد. 

کتاب لحظه های انقلاب به شکل گزارش نویسی است و به معنای واقعی تلفیقی از روایت و قصه نویسی دارد و نکته قوی که در این کتاب مشاهده می شود نزدیک بودن به واقعیات است.
این کتاب مستند گونه ای است از لحظه های اسطوره ای انقلاب مردم ایران که نویسنده با تمام گوشت و خون و عصب خود شخصا آزموده است.
نویسنده سعی کرده با حفظ امانت و صداقت، تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده وقایع انقلاب را نقل کند.
این کتاب همه انقلاب نیست و پیش از ۱۷ شهریور و تا انتصاب بازرگان ادامه دارد و تصویرسازیی زیبایی دارد که ما را به آن روزگار می برد