Photo 20190411 115356

آنجا که اندیشیدن برای دغدغه های مردم یک فضیلت است , انسانیت به سرعت منتشر می شود . دکترآرزو ولیپور شاید تنها مدیرکل کشوری و یا از جمله اندک مدیران کشور باشد که دغدغه های انسانی اش او را مبتکر و آغازگر پویش های مردمی کرده است. پویش هایی که با هدف انتشار دوستی در کشور اغاز شد و مرزهای بین المللی را هم در نوردید . برای آرزو ولیپور خدمت به مردم در بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغی و شرح وظایف سازمانی اش خلاصه نمی شود این را بارها و بارها با حضور در مناطق سیل زده و آغاز نمودن پویش های محیط زیستی و مازندران پاک و تهیه اسباب بازی به کودکان سیل زده و پویش های بی نظیر دیگر ثابت کرده است.

بی تردید ورود جدی و بی سابقه نهاد کتابخانه های عمومی در حوادث و بلایای طبیعی با هدف کمک به مردم از تفکر یک بانو برخاسته است . بانویی که عنوان دار تنها مدیرکل زن استان مازندران است که دعوت به مشارکت در مهر و مهرورزی را از یک نهاد دولتی آغاز کرد و امروز به انجا رسید که نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان یک دستگاه فرهنگی کشور هر کجا که نیاز به یاری مردم است پویشی را مطرح و مردم را به پیوستن در آن دعوت می کند .

آری تفکر مرز نمی شناسد . دست مریزاد به دکتر آرزو ولیپور برای جدیتش در انتشار فرهنگ اصیل ایرانی برای کمک و دستگیری از در راه ماندگان زندگی ...

مهسا قاسم نژاد 

# سیستان و بلوچستان را دریابیم ...