156879958

عالیه شکربیگی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا افزود: نبود سرمایه اجتماعی در یک جامعه ارتباط مستقیمی با فقدان شفاف سازی موضوعاتی که در سطوح کلان وجود دارد و به نوعی با نهاد حکمرانی در ارتباط است، دارد.

وی توضیح داد: در بستری که شفاف سازی و اعتماد حاکم باشد و رابطه حکمرانان با مردم از روی صداقت و صادقانه باشد، سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می کند زیرا سرمایه اجتماعی در یک رابطه ساختار و کارگزار به وجود می آید.

این جامعه شناس با بیان اینکه در حادثه اخیر هواپیمای مسافربری، شاهد بودیم فشار افکار عمومی و ویدئوهایی که توسط مردم در شبکه های اجتماعی منتشر شد به شفافیت موضوع افزود، خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اجتماعی کمرنگ نبود مسئولان درصدد برنمی آمدند که برای پرهیز از انتقاد و نقد عمومی، کارها را شفاف کنند.

 

پیامدها و آسیب های اجتماعی عدم اطلاع رسانی به مردم

شکربیگی در بخشی دیگر از این گفت وگو، با تاکید بر اینکه بنابر آمارهای منتشر شده، جامعه در افسردگی قرار دارد، یادآور شد: یکی از پیامدهای فقدان اطلاع رسانی صحیح به مردم این است که جامعه ای که امید و اعتماد خود را از نهاد حکمرانی قطع شده می بیند، بیکار ننشسته و در شبکه های اجتماعی و ابزارهای دیگر اطلاع رسانی که امروزه جریان آزاد اطلاعات را برای مردم بیان می کند، به بیان واقعیت می پردازد.

وی ادامه داد: نمونه بارز آن، سخنان مسئول سازمان هواپیمایی اوکراین است زمانی که اعلام می کند در شبکه های اجتماعی ایران، اطلاع رسانی از سوی مردم شده که قابل پیگیری است.

مدیرگروه علمی تخصصی خانواده در انجمن جامعه‌شناسی تاکید کرد: این رویداد نشان داد جامعه مدنی در حال شکل گیری است و در شرایطی کاهش دسترسی مردم به اطلاعات آزاد، هر نفر تبدیل به یک شهروند خبرنگار شده و اطلاع رسانی می کند. بر همین اساس مسئولان باید بدانند با مردمانی روبرو هستند که هر لحظه شبکه های اجتماعی را کلیک می کنند و فضای مجازی جزیی از زندگی آنان شده و چشم بیدار جامعه هستند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای  نبود اطلاع رسانی از سوی حاکمیت به مردم، کاهش سرمایه اجتماعی نهاد حکمران در میان جامعه است؛ ضمن اینکه از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان را هم رقم می زند. در نتیجه دستگاه هایی که چشم و گوش مقام های اجرائی در جامعه هستند باید آنقدر قوی عمل کنند تا هر واقعیتی که اتفاق می افتد را بیان کنند و در صورتی که توانی برای ادامه کار نیست فضا را به شایستگانی بسپارند که جامعه را از بحران دور کنند.

تشییع پیکر سردار سلیمانی همگرایی مردم را تقویت کرد 

شکربیگی ضمن ابزار خرسندی از اینکه وجود مردم در تشییع پیکر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی حکایت از این امر دارد که هر زمان بیگانگان بخواهند به کشور حمله کنند پدافند دفاعی مردم فعال شده و همگرا با هم مانع آن می شوند، تصریح کرد: مردم ایران مطالبات، مشکلات و ناراحتی خود را در زمان همگرایی کنار می گذارند و از کسی که در بحث امنیت فعالیت کرده بود قدردانی کردند.

وی با بیان اینکه این حضور مردم را باید قدر دانست، تاکید کرد: نهاد حکمرانی و مسئولان و مقام ها باید بدانند که پیامد نبود شفافیت، منجر به شکاف بیشتر میان نهاد حکمرانی و ساختارهای سیاسی با مردم جامعه ایران می شود پس باید اصل بر شفاف سازی و صحبت صادقانه با مردم باشد.