156847386

مددکار اجتماعی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا گفت: بیگانه‌سازی کودکان بعد از طلاق نسبت به یکی از والدین یا هر ۲ آنها بعد از جدایی از همدیگر به لحاظ روانشناختی تاثیر منفی بر روح و روان فرزند یا فرزندان دارد.

« ادوارد کروک » روز شنبه در جمع تعدادی از مددکاران اجتماعی اداره کل بهزیستی استان یزد با اشاره به تحقیقات خود در مورد «بیگانه‌سازی کودکان پس از طلاق»  افزود: معمولا بعد از جدایی پدر و مادر حضانت کودک به یکی از والدینسپرده می شود، متاسفانه یکی یا هر ۲ آنها، برای جلب نظر فرزند به سمت خود شروع به توهین و بدگویی نسبت به همسر سابق خود می کند که اصولا کار درستی نیست.

به اعقتاد وی باید در زمان حضانت از کودک در انتخاب پدر یا مادر سووال شود و حرف های آنها را گوش داد اما نباید تعیین کننده باشد زیرا کودک از بلوغ جسمی و روانی کاملی برخوردار نیست  که خود تصمیم گیرنده باشد.

کروک تصریح کرد: بیگانه سازی شوکی بزرگی به کودک وارد می کند و آثار منفی و تخریب کننده ای بر روح و روان وی وارد می کند که متاسفانه والدین از آن آگاهی ندارند.

این مددکار اجتماعی با اشاره به انگیزه والدین کودک برای بدگویی از هم نزد فرزند یا فرزندان تا  مرز بیگانه کردنشان نسبت به طرف مقابل ، اظهارداشت: در این ارتباط نقش مخرب خودخواهی و خود برتربینی را نباید فراموش کرد و هدف آنها هم جلب نظر کودک معصوم به خود است.

کروک ادامه داد: معمولا در کانادا حضانت فرزند به مادر داده می شود و مادران در این زمینه هراسی ندارند چون رای دادگاه به نفع آنهاست و بیشتر پدران نسبت به فرزندان خود بیگانه می‌شوند، البته در هر کشوری در این زمینه تفاوت هایی هم وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه عموما در بیشتر کشورها پدران از سوی مادران نسبت به فرزند یا فرزندان خود شاهد رفتارهای بیگانه کردن هستند، تصریح کرد: انتقاد و بدگویی مبالغه‌آمیز از یکدیگر نزد فرزندان، جدا از ایجاد آشفتگی ذهنی و روحی، به گونه‌ای حس نفرت از خود در کودک ایجاد می‌کند که گاه در عمق وجود او ریشه می‌دواند و تا پایان عمر همراه اوست.

این مددکار اجتماعی خاطرنشان کرد: بیشتر کودکان و نوجوانانی که همواره شاهد رفتارهای ناروا و بدگویی از سوی پدر یا مادر و بالعکس هستند، از عزت نفس کافی برخوردار نیستند و معمولا مضطرب  و گاهی حتی به نفرت از خود گرفتار می‌شوند.

به اعتقاد کروک باید بعد از طلاق رابطه معناداری بین پدر و مادر برقرار باشد و مددکاران اجتماعی در این زمینه نقش مهمی دارند.

این مددکار اجتماعی یادآور شد: همچنین باید آموزش های لازم در حین دادخواست طلاق و پس جدایی والدین از هم در نظر گرفته شود تا فرزندان نسبت به پدر و مادر خود از لحاظ ذهنی رفتار و برخورد مناسبی داشته باشند.