IMG20191002WA0015

 اداره کتابخانه های عمومی نوشهر به مناسبت هفته گردشگری یک نشست کتاب خوان در باغ اکولوژی و گیاه شناسی نوشهر برگزار کرد.

به مناسبت هفته گردشگری (5 تا 11 مهر) یک نشست کتاب خوان از سوی اداره کتابخانه های عمومی نوشهر در باغ اکولوژی و گیاهشناسی این شهرستان با حضور مسئولین و اصحاب رسانه برگزار گردید که طی آن کتاب های زیر معرفی شد:

شناخت گردشگری؛ نویسنده : بهرام رنجبریان

اکوتوریسم؛ نویسنده: منوچهر جهانیان

خدمات صنعت گردشگری؛ نویسنده: بهرام رنجبریان

جغرافیای گردشگری؛ نویسنده: ویلیامز استیون