به گزارش خبربانو، به نقل از نیواطلس، فناوری‌های جدید به پزشکان کمک می‌کند تا نشانگر‌های زیستی کلیدی سرطان را در مراحل اولیه مشاهده کنند. به این ترتیب می‌توان درمان‌های بهتری برای این بیماری در نظر گرفت. درهمین راستا آزمایش خون یکی از روش‌های شناسایی بیماری است که در آن پیشرفت زیادی ایجاد شده است.
درهمین راستا محققان «انستیتو سرطان دانافاربر» پژوهشی درباره نوع جدیدی از آزمایش خون منتشر کرده اند که قابلیت شناسایی بیش از ۲۰ نوع سرطان را دارد و حتی می‌تواند منشا سرطان را رصد کند.
در حال حاضر در سراسر جهان چند آزمایش خون برای شناسایی سرطان در حال توسعه هستند. این آزمایش‌ها برای ردیابی انواع مختلف نشانگر‌های زیستی سرطان در مراحل اولیه بیماری طراحی شده اند. برخی از این آزمایش‌ها افزایش میزان پروتئین خاصی را بررسی می‌کنند. برخی دیگر دی ان ای‌های خسارت دیده در گلبول‌های سفید خون را ردیابی می‌کنند و هرکدام از این آزمایشات به موفقیت‌هایی دست یافته اند.
اما محققان شرکت خصوصی گریل (Grail Inc) این تست جدید را ابداع کرده اند. محققان «انستیتو سرطان دانافاربر» در دانشگاه هاروارد نیز این آزمایش را بررسی کرده اند. فناوری این آزمایش مبتنی بر ردیابی گروه‌های متیل است. متیل‌ها واحد‌های کوچکی از مواد شیمیایی هستند که به دی ان‌ای می‌چسبند و روی خاموش یا روشن شدن برخی ژن‌ها تاثیر می‌گذارند.
هنگامیکه الگو‌های خاموش و روشن شدن ژن‌ها با آنچه در حالت نرمال اتفاق می‌افتد، متفاوت باشد، این امر احتمالا نشان دهنده سرطان است.
محققان فناوری توالی سازی ژن (که برای اسکن این نوع اختلالات انجام می‌شود) را روی ۳۶۰۰ نمونه آزمایش خون انجام دادند. این نمونه‌ها به افراد سالم و همچنین بیمارانی تعلق داشت که از ۲۰ نوع مختلف سرطان رنج می‌برند. این تحقیقات با دقت ۹۹.۴ درصد وجود سرطان را در نمونه خون نشان داد. این بدان معنا است که آزمایش خون جدید فقط در ۰.۶ درصد موارد تشخیص غلط داده است.
به گفته محققان این تست می‌تواند سرطان‌هایی که به احتمال زیاد به مرگ و میر ختم می‌شوند را با صحت ۷۶ درصد شناسایی کند. همچنین این تست با صحت ۳۲ درصد ابتلا به سرطان در مرحله اول را نشان داد.
تست مذکور با صحت ۹۳ درصد سرطان در مرحله چهارم را ردیابی کرد و در ۸۹ درصد مواقع این تست توانست عضو یا بافت منشا سرطان را نیز شناسایی کند. این تست توانست سرطان‌های مختلفی از جمله سرطان سینه، مثانه، سر، گردن، لنف، ریه، پانکراس و لوکیمیا را شناسایی کند.