Pop

به مناسبت روز سالمند، اداره کتابخانه های عمومی ساری یک روز پرخاطره را در مرکز روزانه توانبخشی مینا با حضور سفیر کتاب برای سالمندان رقم زد.

 ویژه برنامه ای به مناسبت روز سالمند از سوی اداره کتابخانه های عمومی ساری در مرکز توانبخشی سالمندان مینا با اجرای برنامه های کتاب محور برگزار شد.

ابوذر علی زاده، رئیس اداره کتابخانه های عمومی ساری در این خصوص اظهار داشت: کتابدار و اعضای فعال کتابخانه عمومی ساری در این مرکز حضور پیدا کردند و برنامه کتابخوانی با استفاده از کتاب های "وزیر دانا" و "آقاپری" برای این شهروندان ارشد انجام شد.

وی افزود: داستان های "آب چاه" و "ارزشمندترین چیز" و "آقاپری" به عنوان سه داستان برگزیده خوانده شد و آنها را به پرسش و پاسخ راغب کرد. کتاب "وزیر دانا"، کتابی شامل حل مسئله و پاسخ مسئله می باشد که حل پاسخ مسئله به شهروندان ارشد واگذار شد که در ادامه آنها به اظهار نظر در مورد مطالب کتاب نیز پرداختند. کتاب "آقاپری"، مجموعه داستان های کوتاه طنز است که سبب ایجاد فضایی پر نشاط گردید.

علی زاده، ضمن گرامیداشت این روز اظهار داشت: شهروندان ارشد قشری از جامعه هستند که کم توجهی به آنها سبب احساس ناخوشایند و تنهایی آنها خواهد شد و یکی از گام های ارتباط موثر و مستمر با آنها، کتابخوانی است که در این راستا و با این هدف کتابداران ساری به صورت هفتگی در این مرکز که محل تجمع شهروندان ارشد به صورت روزانه می باشد حاضر شده و به خواندن کتاب می پردازند.

وی در پایان تاکید کرد: طرح چهارشنبه های کتابخوانی برای اولین بار در سطح استان به همت کتابداران شهرستان ساری با حضور در مراکز نگهداری شهروندان ارشد به اجرا درآمد که با توجه به استقبال مراکز سالمندان در حال حاضر این طرح به صورت هفتگی و مستمر برگزار می شود.