نماینده تیراندازی به اهداف پروازی ایران در رشته تراپ در جایگاه پنجم آسیا قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، فینال تراپ بانوان در حالی برگزار شد که مرضیه پرورش نیا تیرانداز ایران به عنوان نفر اول راهی فینال شد که در نهایت با قرار گرفتن در جایگاه پنجم آسیا به کار خود پایان داد .

این رقابت ها در رشته تراپ آقایان در حال پیگیری است.

نهمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا از یکم تا 8 مهرماه در شهر آلماتی قزاقستان درحال برگزاری است.