3252707

به نقل از ایندیپندنت، بر اساس نتایج مطالعات اخیر بنیاد قلب انگلستان، پدیده «شکاف طبقاتی در درمان حملات قلبی» در این کشور موجب درمان های نابرابر مردان و زنان و مرگ شمار زیادی از زنان شده است.

یافته های دانشگاه لیز نشان می دهد؛ بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان انگلستان طی یک دوره ۱۰ ساله بر اثر حملات قلبی جان خود را از دست داده اند این در حالی است که در صورتی که این افراد درمان های یکسان با مردان دریافت کرده بودند، زنده می ماندند.

بر اساس این گزارش، سالانه ۳۵ هزار زن در کشور انگلیس بر اثر حملات قلبی در بیمارستان بستری می شوند اما خدمات درمانی ضعیف تری نسبت به مردان دریافت و بسیاری از آن ها جان خود را به دلیل این موضوع از دست می دهند.

یافته ها حاکی از آن است، تشخیص های نادرست پزشکی و اختلال در روند درمان برای زنان انگلیسی، ۵۰ درصد بیش تر از مردان رخ می دهد.