3f3f3f3f3f3f3f3f 3f3f3f3f3f3f0

 از سید ارشان دلیلی، رتبه 6 کنکور ریاضی سال 98 که عضو کتابخانه عمومی اهل بیت(ع) ساری بوده است، در این کتابخانه تجلیل شد.