مدیر گروه آمار و اقتصاد وزارت بهداشت گفت: بر اساس آخرین عددی که مرکز آمار و مراجع جهانی اعلام شده است، امید زندگی در ایرانیان ٧۵.۵ برای هر دو جنس ٧٧ برای زنان و ٧۵ برای مردان است. زنان و مردان ایرانی ٧۵ سال عمر می‌کنند / نقش حوادث ترافیکی در کاهش امید زندگی ایرانیان

به گزارش تجارت‌نیوز، اردشیر خسروی با اشاره به عدد امید زندگی در ایران اظهار کرد: باید توجه داشت که اصطلاح «امید زندگی» یک شاخص عدد در تخمین میزان طول عمر ایرانیان است و به کار بردن اصطلاح «امید به زندگی» نادرست است چرا که این اصطلاح امید فرد در زندگی کنونی او را نشان ‌می‌دهد.

او ادامه داد: بر اساس آخرین عددی که مرکز آمار و مراجع جهانی اعلام شده است، امید زندگی در ایرانیان ٧۵.۵ برای هر دو جنس ٧٧ برای زنان و ٧۵ برای مردان است.

مدیر گروه آمار و اقتصاد وزارت بهداشت با اشاره به تعریف امید زندگی اظهار کرد: این شاخص نشان می‌دهد که یک نوزاد ایرانی وقتی متولد می‌شود تا چند سال عمر می‌کند، این عدد بر اساس میانگین سن مرگ و میر در حال حاضر به دست می‌آید و به برخی عوامل مرتبط با مرگ و میر وابسته است.

خسروی با اشاره به عوامل موثر بر امید زندگی ایرانیان بیان کرد: عواملی مرتبط با مرگ و میر، شاخص امید زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهند اگر مرگ و میر کودکان و نوجوانان کاهش پیدا کند امید زندگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

او کاهش تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای را یکی از عوامل مهم در افزایش «امید زندگی ایرانیان» دانست و گفت: یکی از علل اصلی مرگ و میر جوانان ایرانی حوادث ترافیکی و جاده ای است و اگر آمار حوادث ترافیکی و جاده‌ای کاهش پیدا کند امید زندگی ایرانیان افزایش پیدا می‌کند.

مدیر گروه آمار و اقتصاد وزارت بهداشت با اشاره به عوامل موثر در امید زندگی اظهار کرد: همه عوامل موثر بر امید زندگی ایرانیان مرتبط با وزارت بهداشت نیست و به طور کلی عوامل خطر موثر بر امید زندگی به ٣ گروه تقسیم می‌شود.

خسروی ادامه داد: عوامل فیزیولوژیکی مانند قند و فشار خون و چاقی، عوامل رفتاری مثل مصرف مواد مخدر، الکل و سیگار و عوامل محیطی مانند آلودگی هوا و خاک، ٣ گروه موثر بر افزایش یا کاهش امید زندگی محسوب می‌شوند.