1193201475995779

موضوع فرزندان پس از جدایی والدین یکی از مباحثی است که همواره مورد مناقشه واقع می شود، بر اساس اصلی که در این رابطه وجود دارد، حضانت فرزند تا قبل از 7 سالگی برعهده مادر خواهد بود اما پس از گذشت این بازه زمانی، پس از بررسی های لازم توسط دادگاه و شخص قاضی حضانت فرزند از مادر سلب و به پدر داده می شود.

اما هستند بسیاری از مادران که پس از اتمام این بازه زمانی بازهم می خواهند فرزندان‌شان در کنار آنان باشد و همواره حضانت آن‌ها را بر عهده داشته باشند.

در این رابطه علی عابدینی، وکیل دادگستری و مشاور خانواده، به خبرنگار برنا گفت: مسئله حضانت مادر در خصوص تربیت فرزندان تا قبل از 7 سالگی به عنوان یک اصل در قوانین ما وجود دارد، اما باید دانست بر این اصل استثناءهایی وارد است، برای مثال در خصوص مادر باید مواردی همچون صلاحیت اخلاقی و گاها صلاحیت مالی نیز ملاک است و اگر این موارد رعایت نشود قطعا تا قبل از 7 سالگی نیز حضانت فرزندان به مادر داده نمی شود، در خصوص حضانت پدر پس از 7 سالگی نیز به همین شکل است چون این موضوع نیز یک اصل است و استثناهای خود را دارد و اگر سلامت اخلاقی و توان مالی پدر اثبات نشود فرزند به وی داده نمی شود.

وی ادامه داد: اما اگر تمامی موارد پس از بررسی‌های لازم، صلاحیت پدر را تائید کند، نمی‌توان به هیچ شکل حضانت فرزند را به مادر داد.

عابدینی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع می تواند خلائی قانونی باشد یا خیر نیز گفت: نمی توان در این رابطه گفت که خلاء قانونی وجود دارد، چون در این چنین مواردی قاضی با دست باز می تواند رای حضانت را به هرکدام از والدین بدهد، برای مثال اگر وابستگی عاطفی فرزند به مادر بیش از حد باشد و در صورت جدایی فرزند از مادر شاهد وارد شدن لطمه به روحیه او باشیم، قاضی می‌تواند به این دلیل ادامه حضانت فرزند را بازهم به عهده مادر بگذارد به همین دلیل است که می گوییم استثناهایی در این خصوص وجود دارد.