919077 391

سواد زندگی - یک روش معروف برای بررسی وضعیت رابطه همسران وجود دارد که "مدل مثلثی عشق" نامیده می شود. در این مدل، بر اساس سه ضلع "صمیمیت، اشتیاق، تعهد" 8 وضعیت برای همسران تعریف می شود.

 بعد از این که با این سه ضلع و 8 وضعیت آگاه شدید و متوجه شدید کدام عنصر یا عناصر در زندگی مشترک تان کمرنگ یا مفقود است، باید روی آن متمرکز شوید و برای بازسازی همان ضلع انرژی بگذارید و وقت تان را صرف اضلاع دیگر نکنید؛ در این صورت:
الف) اگر بتوانید ضلع آسیب دیده یا مفقود را بازسازی کنید، زندگی مشترک تان را نجات می دهید.
ب) در غیر این صورت:
- در یکی از انواع ناقص زندگی مشترک، دچار فرسودگی تدریجی می شوید.
- یا باید به چنان زندگی مشترکی پایان دهید.

 فایده دانستن و به کار بردن مدل مثلثی عشق، این است که می توانید درباره زندگی مشترک تان با دید باز تصمیم بگیرید و تعیین تکلیف کنید.مثلث عشق: زندگی شما و همسرتان در کدام یک از این 8 وضعیت است؟