12 2

در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مازندران که پیش از ظهر امروز ، به ریاست مهندس محمد اسلامی استاندار این استان در سالن اجتماعات استانداری تشکیل شد ، فعالسازی گذرگاههای هوایی صادرات غیر نفتی استان مازندران مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خط سوم : در این نشست بر ایحاد میز کشوری توسعه ی صادرات لبنیات ، مرکبات ، کیوی ، احداث پایانه صادراتی محصولات شیلاتی بخصوص ماهیان خاویاری ، تعیین خط مشی اعزام و پذیرش هیات های تجاری و اجرای مصوبات مراکز نمایشگاهی استان نیز تاکید شد.

بر اساس این گزارش همچنین اتخاذ راهکارهای جدید تجاری بمنظور احیای صادرات نخ نمای غیر نفتی استان از طریق مهندسی و مکانیزم جدید صادراتی بویژه دیده بانی عرضه و تقاضای جهانی ، شناسایی و رفع موانع داخلی ، کیفیت بخشی به ابزار و محصولات صادراتی ،شتاب بخشی به روند بازاریابی ها و توسعه ی نمایشگاههای صادراتی در تحرک ریل های متوقف صادرات ، از دیگر مصوبات جلسات مذکور بوده است.