دردولت تدبیر و امید تحولات گسترده‌ای در خدمت رسانی به مخاطبین سازمان تامین اجتماعی روی داده است

 

 1499925464127761

 

 


مدیرکل تامین اجتماعی مازندران:

دردولت تدبیر و امید تحولات گسترده‌ای در خدمت رسانی به مخاطبین سازمان تامین اجتماعی روی داده است

عطر بانو :در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی درتالاراجتماعات شعبه دوساری گفت:سازمان تامین اجتماعی دردولت تدبیر وامید شاهد تحولات چشمگیری در خدمت رسانی به مخاطبان بوده است.مدیرکل تامین اجتماعی مازندران، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی درتالاراجتماعات شعبه دوساری گفت:سازمان تامین اجتماعی دردولت تدبیر وامید شاهد تحولات چشمگیری در خدمت رسانی به مخاطبان بوده است

سید علی اصغر محمودی،  جمعیت مقرری بگیر بیمه بیکاری در استان را ۱۲ هزار نفر و تعداد مستمری بگیرن بازنشسته ،ازکارافتاده کلی وبازماندگان را ١٢٠هزارنفر اعلام داشت 

 علی اصغر محمودی ، با بیان اینکه تأمین اجتماعی استان حدود ۷۹هزار نفر بازنشسته را تحت پوشش خدمات خود دارد، اظهار کرد: آمار از کار افتاده تحت پوشش سازمان هفت هزار و ۲۰۰، فوتی ۳۳هزار نفر بوده که با افراد و تبعه شمار جمعیتی که از تأمین اجتماعی خدمات دریافت می‌کنند ۲۶۰هزار نفر است.

وی افزود: جمعیت بیکارانی که از تأمین اجتماعی مازندران بیمه بیکاری دریافت می‌کنند حدود ۱۲هزار نفر بامبلغ ماهیانه     ١٣/٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠تومان است.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران  متوسط پرداختی ماهانه سازمان به بازنشستگان را یک میلیون و ۵۹۲هزار تومان، میزان پرداختی به از کار افتادگان یک میلیون و ۱۳۵هزار تومان و بازماندگان یک میلیون و ۱۹۱هزار تومان اعلام کرد.که مجموعا درماه ١٥٠میلیاردتومان مستمری دریافت می کنند

محمودی، افزود :بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدودا ١٠٠هزار میلیارد تومان بوده که درسال ٩٥ حدود ٩٥٠٠میلیاردتومان به سازمان پرداخت شده است.و هرسال ۲۰هزار میلیارد تومان به آن بدهی‌ها اضافه می‌شود.

وی در ادامه ابرازداشت:بدهی دولت به سازمان ناشی از تقبل دولت ها  با بت ٢٠درصدسهم کارفرماست که طی سنوات گذشته تجمیع و وبه این رقم رسیده است..

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، بودجه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی کشور را ۷۲هزار میلیارد تومان  و  سال جاری را  ۸۲هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

محمودی با بیان اینکه در سال گذشته تقریباً یک میلیون و صدهزار نفر کارگر ساختمان داشتیم که امسال به یک میلیون و دویست هزار نفر رسیده گفت: سهمی که امسال برای بیمه کردن کارگران ساختمانی مازندران اختصاص داده ۵هزار و ۵۰۰نفر است . که بااحتساب سهمیه قبلی به حدود٤٦٠٠٠نفررسیده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، بودجه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی کشور را ۷۲هزار میلیارد تومان  و  سال جاری را  ۸۲هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

 

محمودی، افزود :بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدودا ١٠٠هزار میلیارد تومان بوده که درسال ٩٥ حدود ٩٥٠٠میلیاردتومان به سازمان پرداخت شده است.و هرسال ۲۰هزار میلیارد تومان به آن بدهی‌ها اضافه می‌شود.

وی در ادامه ابرازداشت:بدهی دولت به سازمان ناشی از تقبل دولت ها  با بت ٢٠درصدسهم کارفرماست که طی سنوات گذشته تجمیع و وبه این رقم رسیده است..

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، بودجه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی کشور را ۷۲هزار میلیارد تومان  و  سال جاری را  ۸۲هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

محمودی با بیان اینکه در سال گذشته تقریباً یک میلیون و صدهزار نفر کارگر ساختمان داشتیم که امسال به یک میلیون و دویست هزار نفر رسیده گفت: سهمی که امسال برای بیمه کردن کارگران ساختمانی مازندران اختصاص داده ۵هزار و ۵۰۰نفر است . که بااحتساب سهمیه قبلی به حدود٤٦٠٠٠نفررسیده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، بودجه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی کشور را ۷۲هزار میلیارد تومان  و  سال جاری را  ۸۲هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی به بیمه شدگان کمک دولت که به لیست تامین اجتماعی درطول سنوات گذشته  اضافه شد اشاره کرد وگفت: دولت فعلی باوجودمشکلات مالی بیمه افرادرا قطع نکرده است بلکه راستی آزمایی را برای قالی بافی وکارگران   دردستور کارقرارداده است./.

محمودی  مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مازندران ازکارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی استان را ۴۶۰میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مطالبات ما از دستگاه‌های دولتی ۵۰میلیاردتومان بوده که ٢۰میلیارد تومان بخشوده و ٢٠میلیارد تومان تقسیط و ۱۰میلیارد تومان دیگر همبدلیل عدم مراجعه بلاتکلیف مانده است..

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، درباره اجرای قانون بخشودگی جرائم گفت: با اجرای این قانون کمک زیادی به کارفرمایانی شده که نتوانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند ضمن اینکه در مازندران ۹هزار و ۱۹۷کارفرما درخواست بهره مندی از این قانون را داشتند که قریب به ٧٥٠٠نفرازقانون منتفع گردیدند.

محمودی،ادامه داد: کل بدهی این کارفرمایان ۲۴۲میلیارد تومان بوده که ۷هزار و ۲۲۶نفر از کارفرمایان با ۲۰۴میلیارد تومان بدهی مشمول قانون بخشودگی شدند که میزان این بخشودگی ۶۷میلیارد تومان است و ۱۴۷میلیارد تومان اصل بدهی مانده مقرر شد به صورت تقسیط پرداخت شود.