Photo

حسین نیازآذری نماینده بابل از ابتکار نهاد کتابخانه های عمومی استان مازندران در طراحی و توزیع طرح کتاب خوب موشک است در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و این حرکت با محتوا و زیبای فرهنگی را مصداق مبارزه در قبال جنگ نرم دشمنان دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در راهپیمایی روز قدس پس از مواجهه با طرح "کتاب خوب موشک است" با تاکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی درجامعه، آگاهی نوجوانان و جوانان را با توطئه دشمنان ضروری دانست و خاطرنشان کرد کتاب مهمترین وسیله آگاهی است.

نیازآذری ابتکار مدیریت کتابخانه های عمومی استان مازندران را در بسط فرهنگ کتابخوانی حرکتی بالنده خواند و خواستار توسعه فعالیت های نرم افزاری درمعرفی ارزش های دینی و انقلابی شد.

وی از طراحی و توزیع طرح "کتاب خوب موشک است"  در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و این حرکت با محتوا و زیبای فرهنگی را مصداق مبارزه در قبال جنگ نرم دشمنان دانست.