169042452

معاون رییس جمهوری درامور زنان وخانواده باتاکید براینکه اولویت دولت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ازنظر اجتماعی، معنوی، اقتصادی، حقوقی وفرهنگی است، گفت: درتمام دنیا تعداد زنان سرپرست خانوار به دلیل آسیب های اجتماعی و مشکلات زیاد رو به فزونی است که کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست.

دکتر انسیه خزعلی روز شنبه در نشست با زنان سرپرست خانوار که در دفتر معاونت برگزار شد، افزود: شنیدن مطالبات زنان سرپرست خانوار ما را در درک بیشتر مسوولیت سنگینی که بر عهده داریم یاری می کند و این موضوع دولت را موظف به پوشش نیازهای این زنان می کند.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه وظیفه و اولویت دولت، تحت حمایت قرار دادن این بانوان از نظر اجتماعی، معنوی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی است، تصریح کرد: اگر شرایط مهیا باشد اما کاری برای تامین نیازهای زنان سرپرست خانوار صورت نگیرد آسیب پذیری آنان گسترش خواهد یافت.

دکتر خزعلی یادآور شد: البته آسیب پذیر بودن زنان سرپرست خانوار تعبیر خوبی نیست کمااینکه شاهدیم برخی از این زنان مراقب زندگی خود و فرزندان و گاه پدر و مادر خود هستند و نمی گذارند آسیبی به آنان برسد و با قدرت و توانمندی بسیار از خود و خانواده در برابر آسیب ها حفاظت می کنند.

وی تاکید کرد: به هر حال خلا در زندگی این عزیزان بوجود آمده و وظیفه ما پوشش و رفع این خلا ها است که امیدواریم برای دولتمردان وضعیتی پیش آید تا همه آنان تحت پوشش قرار گیرند.

دکتر خزعلی خاطرنشان کرد: خداوند ما را نمی بخشد اگر زن سرپرست خانوار در تنگنای اقتصادی و معنوی باشد و با وجود داشتن توانمندی او را یاری نکنیم و این وظیفه حکومت اسلامی است که آنها را عائله خاص خود بداند.

معاون رییس جمهوری به تمامی زنان سرپرست خانوار توصیه کرد: رفع مشکلات تنها با یاری و مساعدت و هم افزایی مرتفع می شود و امیدواریم در کنار رفع نیازمندی های زنان سرپرست خانوار، با افزایش مهارت آموزی زمینه ی خودکفایی آنها در زندگی فراهم شود.

دکتر خزعلی اظهار داشت: امیدواریم این نشست، مقدمه ای باشد برای اینکه بار مسوولیت را بیشتر احساس کرده و متوجه امانت سنگینی بر دوش ما گذاشته شده است.