845184 992

کتاب "روند مهاجرت تحصیلی دانشجویان در جهان" از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

کتاب "روند مهاجرت تحصیلی دانشجویان در جهان (فرصت‌ها و تهدیدها)" توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

در این کتاب که توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده است؛ مباحثی مانند "نگاهی به آمار مهاجرت دانشجویان در جهان بر اساس گزارش انستیتو آمار یونسکو" ، "مهاجرت تحصیلی دانشجویان به آمریکا" ، "مهاجرت دانشجویان آسیای شرقی به آمریکا و بالعکس" ، "مهاجرت تحصیلی دانشجویان قاره آمریکا به کشور آمریکا و بالعکس" ، "مهاجرت تحصیلی دانشجویان کشورهای اسلامی و منطقه غرب آسیا به آمریکا و بالعکس" ، "مهاجرت تحصیلی دانشجویان کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا به آمریکا" و "روند تغییرات تعداد دانشجویان مهاجر برخی کشورها به آمریکا در هفده سال اخیر" به چشم می‌خورد.

در این کتاب و در قالب 100 جدول و 18 نمودار تلاش شده تا خواننده بتواند مقایسه‌ای عینی‌تر از آمار منتشر شده داشته باشد. کتاب در 268 صفحه و با قیمت 150 هزار ریال توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به زیور طبع آراسته شده و در دسترس علاقمندان به این مباحث است.