79388899 1281328702067233 832798709073253267 N 002

دلنوشته ای برای دوست و خواهرم ، زینب سلیمانی ؛⚘ یادگار حاج قاسم که حال این لحظه هایش را خوب میفهمم.

خواهرم زینب سلام؛
صدای خروش ایران را می شنوی؟! دلهایی که بی تابِ عروجِ یک ابرمرد ، بر سر و صورت می کوبند را می بینی؟! کربلا، یک بار دیگر، داغیِ ظهر عاشورا را لمس کرد .
در اسمان بزمی برپاست . اذین بر پیشانی مهتاب بسته اند و خورشید در سوز سرمای زمستان عاشقانه می تابد . زمین فخر می کند از در اغوش کشیدنش و من نیک می دانم که بضاعت ما برای استقبال از دختر شهید سرداری همچون حاج قاسم سلیمانی اندک است.
صبوری کن خواهرم که تو ان زمان که در اضطراب گام های پدر در سرزمین های نبرد می سوختی ، فرزند شهید بودن را تجربه کردی ؛
صبوری کن خواهرم که تو ان زمان که شرف یک کشور را ارمان پدر یافتی و نگاهت وقت رفتن پدر؛ پاهایش را سست نکرد ، اماده این شهادت بودی ... سرت بالاست و چه افتخاری از این برتر که امروز زینب وار در شهادت پدر، پرچم ازادگی و عدالت را به اهتزاز دراوری .
تمام انچه فصل مشترک میان من و توست تصویری از یک رشادت است. رشادت سرداری که گامهایش لرزه بر اندام دشمن انداخت تا انجا که توان نبرد رو در رو را در خود ندیدند .
شنیدم که وقت شهادت نه یک فرد ؛ نه یک گردان؛ نه یک کشور که چندین کشور بسیج شده اند و تجهیزات به خدمت گرفتند تا به عنوان سردار سرافرازمان یک شهید افزون شود . اری این شهادت شایسته سرداری بود که یک ایران داغدار نبودنش است.
دختر ایران !
آن روزها پدرت را با تمام ایران شریک شدی و امروز چه زیبا آغوش همه دختران شهدا برویت گشوده است.... امروز یک ایران شریک لحظاتت هستند و یک ایران اماده انتقامی سخت. امروز یک ایران برای یک خنده اش وقت پیروزی جان می دهد.
مقدمت به دیده منت به جمع دختران شهدا فرخنده و راه پدر مستدام و همیشگی باد... (خوش آمدی خواهرم)
🍃🥀🥀🥀🥀🍃
پ ن: تصاویر مربوط به فرزندان شهدای مدافع حرم مازندرانی ( شهید بلباسی_شهید رجاییفر که هنوز پیکر پاکشان از دشت خان طومان برنگشته و فرزند شهید داریوش رضایی نژاد ، دانشمند هسته ای ایران که توسط تروریست مزدور در مقابل چشمان آرمیتا ۳ ساله به شهادت رسید.
برای ما دختران شهدا آغاز راه است.
در کربلا زینب علم بردوش دارد...
همچون رقیه، زخم در آغوش دارد

آرزو ولیپور -  فرزند اولین شهید فرهنگی استان مازندران و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران