Kuy

 کتابداران در اجرای طرح «پارک پاک» مجتمع تفریحی سنبل رود شیرگاه، برای کودکان به اجرای برنامه می پردازند.

 در هفتمین جشنواره فرهنگی، هنری، بومی و محلی دیار علویان که در سواحل و تفرجگاه های استان مازندران برگزار می گردد، ویژه ای برنامه هایی با عنوان «پارک پاک» هم در مجتمع تفریحی سنبل رود شیرگاه اجرا می شوند که اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سوادکوه شمالی در آن مشارکت دارد.

مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی شهیدان مرادی شیرگاه با حضور فعال در این طرح، برنامه های قصه گویی و مسابقات نقاشی را برای کودکان اجرا می کنند.