به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ معصومه ابتکار نیازسنجی مشارکتی گروههای همکار براساس نیازهای واقعی زنان و خانواده ها و استخراج برنامه های عمل مشترک منطقه ای بین تشکل های اجتماعی و سازمان های دولتی را از نتایج اجرای این طرح آموزشی دانست.

معاون رییس جمهور با بیان این که این دوره، پنجمین نشست از دومین دوره نشست های تخصصی-آموزشی تشکل های اجتماعی زنان و خانواده است، یادآور شد که حدود ۱۸۰ نفر از نمایندگان  تشکل ها از استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان و بوشهر اکنون در شیراز حضور دارند.

وی تاکید کرد: اگر تشکل ها در همه سطوح با هم ارتباط و هم افزایی داشته باشند، تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی را برای جامعه و نسل های آینده به همراه دارد.

معاون رییس جمهور در امور زنان وخانواده تشکل ها را سرمایه های اجتماعی دانسته و بیان کرد: هدف رفع مشکلات مرتبط با زنان وخانواده در استان ها است و مشارکت مردم و حفظ انگیزه در جامعه محلی برای حل مشکلات و ارتقاء توانمندی آنان در دولت مورد توجه قرار دارد.