156448866

نهضت زنان افغان برای صلح، روز پنجشنبه درهمایش «نشست زنان افغان برای حمایت از ارزش‌های دینی و ملی در پروسه صلح» خواستار نقش فعال بانوان در گفت وگوهای صلح شدند.

«لیلی سادات» رئیس حزب زنان افغانستان طی سخنانی در این همایش گفت: در گفتگوهای جاری صلح، جایگاه بانوان افغانستان به طور کلی نادیده گرفته شده است و ما نگران آن هستیم که با دستاوردهای زنان معامله شود.

وی با بیان اینکه زنان با ایمان و متدین افغانستان خواهان تامین صلح در پرتو حفظ ارزش‌های دینی و ملی شان هستند افزود: ما از دولت افغانستان می‌خواهیم که زمینه را برای حضور و جایگاه زنان در گفتگوهای صلح مساعد بسازند.

«جمیله افغان» عضو نهضت جهانی زنان افغان برای صلح نیز طی سخنانی اظهار داشت: در طول ۱۸ سال گذشته زنان افغان فقط حضور نمایشی در پروسه‌های ملی و بین‌المللی داشته‌اند، دیگر اجازه نمی‌دهیم که از زنان در پروسه‌های ملی استفاده نمایشی شود.

وی معتقد است در گفتگوهای جاری صلح، زنان افغانستان به حاشیه رانده شده اند.

«تامین صلح سراسری و پایدار در کشور بستگی به نقش و حضور فعال زنان در روند گفت و گوها دارد در غیر آن صلحی واقعی و همه شمول بدست نخواهد آمد.»

اکثر سخنرانان این همایش تاکید می‌کنند که زنان افغان انتظار دارند در چارچوب حیا و ایمان در همه عرصه‌های اجتماعی نقشی فعال دوشادوش مردان داشته باشند و به هیچکس اجازه نمی‌دهد که تحت نام‌های مختلف با سرنوشت آنان بازی کنند.

هفتمین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان هم اکنون در دوحه قطر جریان دارد. به مانند شش دور گذشته، اطلاعاتی از این نشست تا کنون به بیرون درز نکرده است.

عدم اطلاع رسانی از هفت دور مذاکرات صلح، مردم افغانستان از اقشار مختلف را نگران کرده است.