Index

به نقل از گاردین، مطالعات بریتانیا نشان می‌دهد، شمار زیادی از دختران و زنان جوان این کشور به دلیل ابتلاء به بیماری‌های سلامت روان، اقدام به خود آسیبی می‌کنند. از سوی دیگر میزان بالای خود آسیبی میان جوانان موجب رشد میزان خودکشی زنان انگلیسی در میان‌سالی شده است.

مطالعات کارشناسان اختلالات روانی بریتانیا حاکی از آن است، از هر ۵ دختر انگلیسی در بازه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال، یک نفر اقدام به بریدن قسمتی از بدن خود، سوزاندن و مسموم کردن خود می‌کند و این آمار به حدی است که کارشناسان آن را بسیار نگران کننده خوانده اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده در مجله روان‌پزشکی لانست، از سال ۲۰۰۰ تاکنون میزان خود آسیبی میان مردان، زنان و تمام گروه‌های سنی بریتانیا افزایش یافته است. به طوری که درصد افرادی که اقدام به بریدن قسمتی از بدن خود می‌کنند، طی ۱۴ سال گذشته از ۱.۵ درصد به ۳.۹ رسیده است.

بر اساس بررسی‌ها، بسیاری از افراد برای مقابله با احساس خشم، اضطراب، و افسردگی دست به خود آسیبی می‌زنند. از سوی دیگر ضعف سازمان سلامت ملی بریتانیا در ارائه خدمات به بیماران و عدم دسترسی مبتلایان به بیماری‌های اختلال روان به خدمات درمانی نیز علل دیگر آمار بالای این امر است