به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه‌ریزی توسعه روابط فرهنگی توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد و این مهم هنگامی امکان پذیر است که اطلاعات مربوط به اوضاع فکری و فرهنگی هر کشور در بخش‌ها و موضوعات مختلف به طور دقیق و روزآمد در اختیار باشد. در این میان به منظور توسعه ارتباطات فرهنگی و بین‌المللی زنان، برآورد دقیق از وضعیت زنان و خانواده در کشورها می‌تواند ظرفیت عظیمی را برای گسترش تعاملات فرهنگی بر پایه مشترکات در اختیار فعالان بین‌المللی عرصه فرهنگ قرار دهد و بهره برداری درست از این ظرفیت، در میان مدت و بلند مدت روابط فرهنگی را عمیق‌تر و استوارتر کند.

در این راستا، تدوین یک شناسنامه جامع از وضعیت فرهنگی کشورهای مورد نظر برای گسترش و تعمیق روابط و همکاری‌های فرهنگی و برنامه ریزی دقیق و شایسته برای تعاملات فکری و فرهنگی در همه موضوعات شاخص به ویژه زنان و خانواده یک ضرورت قطعی است. بنابراین در جهت تحقق اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اجرای سیاست‌های فعالیت‌های بین‌المللی زنان (مصوب مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۸۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی) طرح تألیف شناسنامه فرهنگی کشورها با رویکرد زنان و خانواده در دستور کار اداره توسعه ارتباطات فرهنگی و بین‌المللی زنان اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت.

کتاب «نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین» به موضوع بررسی نگاهی به جایگاه زنان در کشور چین اختصاص دارد. واکاوی موضوعات و مسائل مطرح در این کشور به عنوان کشور متحد با ایران از اهمیتی فوق العاده برخوردار است و ضروری است ابعاد مختلف زیست اجتماعی و سیاسی مردمان این کشور مورد مطالعه و مداقه هر چه بیشتر قرار بگیرد.

عناوین اصلی کتاب شامل درباره چین، جنسیت و جمعیت، وضعیت زنان و خانواده در فرهنگ چین و تغییرات آن، سلامت زنان، نقش زنان دراقتصاد، دانشگاه زنان، معرفی برخی زنان سیاستمدار، در باره فدراسیون زنان سراسر چین، گستره مشارکت سیاسی زنان و نتیجه گیری می‌شود. این کتاب در ۶۱ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.