156369323

صدها تن از زنان قزاقستان یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تجمع در مقابل کاخ ریاست جمهوری در پایتخت این کشور خواستار بهره مندی از امتیازات بیشتر اجتماعی از جمله مسکن شدند.

به گزارش روز دوشنبه رسانه های آسیای میانه، تظاهرکنندگان از مقامات خواستند به وعده های در خصوص کمک مالی و تامین مسکن خانوارهای پرجمعیت و زنان سرپرست خانوار کمک کنند.

«بیردیبیک صفربایف» وزیر کار و حفظ اجتماعی و تعدادی از مقامات رسمی با حضور در جمع تظاهر کنندگان خواستار پایان دادن به تجمع شدند.

اعتراض ها در قزاقستان پس از جان باختن پنج کودک در خانه ای مخروبه در ماه فوریه افزایش یافته است.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان بدون حضور، نورسلطان نظربایف که نخستین رئیس جمهوری پس از استقلال تاکنون بوده، فضای سیاسی منحصربه فردی را رقم خواهد زد. این انتخابات نهم ژوئن (۱۹ خرداد) با هفت نامزد برگزار خواهد شد. کناره گیری داوطلبانه نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان از ریاست جمهوری و مبارزه انتخاباتی ژوئن ۲۰۱۹، فضای سیاسی این جمهوری قدرتمند و ثروتمند آسیای مرکزی را متحول کرده است.