719 طرح جدید لباس در جلسه کمیسیون ماده 4 کارگروه ساماندهی مد و لباس، با حضور کارشناسان و داوران مورد ارزیابی، بررسی و داوری نهایی قرار گرفت.

آثار و طرح‌های بررسی شده در کمیسیون ماده 4 قانون ساماندهی مد و لباس عموما به حوزه لباس اجتماع بانوان اختصاص دارد.

این کمیسیون با هدف ارزیابی آثار با شاخص تعیین شده مانند توجه به الگوهای ملی و بومی و پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با حضور کارشناسان متخصص و دینی تشکیل و نسبت به بررسی آثار اقدام می کنند.

از این تعداد اثر داوری شده، 660 طرح موفق به کسب نشان شیما یا همان شناسه یکپارچه مد و لباس ایران و 77 طرح دیگر توانستند حقوق معنوی اثرشان را در مالکیت معنوی کسب کنند.

بر اساس این گزارش طی 70 روز گذشته مجموعا 3 جلسه کمیسیون ماده 4 به صورت متمرکز در محل کارگروه ساماندهی مدو لباس و 10 جلسه کمیسیون مذکور به صورت غیر متمرکز در محل دفاتر طراحی مدو لباس تشکیل شد و مجموعا 719 اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است.

طراحان می توانند آثار خود را در حوزه‌های مختلف مد و لباس منطبق با الگوهای اسلامی و ایرانی با مراجعه به نشانی الکترونیکیwww.iranmode.com ثبت نام و حضور آثار پس از ارزیابی اولیه این کارگروه جهت کسب نشان شیما و مالکیت معنوی در کمیسیون ماده 4 اقدام کنند.

انتهای پیام/