فریبا نظری پورکیایی در نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان مرکزی افزود: این دبیرخانه از 22 خرداد ماه سال جاری همزمان با برگزاری آیین تجلیل از بانوان نام آور استان مرکزی در موزه بهشت مفاخر ایران ایجاد می شود.

وی ادامه داد: برگزاری این آیین با هدف معرفی ظرفیت های بانوان در کنار کاستی ها و مشکلات جامعه است.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: معرفی زنان تمدن ساز کشور و ظرفیت های مثبت جامعه از دیگر اهداف برگزاری این آیین تجلیل است.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: می طلبد که برنامه های حوزه بانوان در استان ها با رویکرد فهم مشترک و بهره وری حداکثری از ظرفیت ها برگزار شود تا از موازی کاری ها در این حوزه جلوگیری شده و افزایش توانمند سازی این قشر از جامعه را به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: زنان برای حضور هدفمند و رقابت پذیر در بازار کسب کار نیازمند مهارت، تجارب سازنده و اموزش هستند تا بتوانند فرصت ها را شناسایی و با اقدامات هدفمند در عرصه اقتصادی بدرخشند.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده افزود: اعضای خانواده پیوست های متعددی با هم دارند که باید در توانمند سازی آنان مهارت ورزی جمعی و آموزش های فردی و گروهی به درستی به آنان منتقل شود تا اثربخشی مناسب را در حوزه اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.

نظری عنوان کرد: رونق ملی، تحکیم خانواده و توسعه پایدار سرلوحه امور بانوان است و راهبردهای عملی متعددی در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی، طولانی شدن مراحل اداری را از جمله چالش های کارگروه تسهیلات و اشتغال استان ها دانست و افزود: برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی استان و کشور با دستور وزیر کشور باید واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه شده اند شناسایی و از تعطیلی آنان جلوگیری شود.

مشاور وزیرکشور در امور زنان و خانواده یادآور شد: بیمه مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی را از دغدغه های وزارت کشور است و رفع این مشکل از برنامه های اولویت دار امسال تعریف شده است.

نظری گفت: برگزاری مستمر نشست های بانوان با راهبردهای قوی و اثرگذار موضوعی مهم در استان ها است که در این راستا استان مرکزی کارنامه خوبی دارد.