1157159 852

 استقبال مسئولین، هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان مازندران از پویش دعوت به شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی همچنان ادامه دارد.

سرهنگ مهدی باقری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و رضا نوروزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان از مردم جهت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت کردند.

سرهنگ باقری در این رابطه اظهار داشت: جشنواره کتابخوانی رضوی بیانگر هویت دینی و ملی ما و عامل برقراری ارتباط بین کتابخانه ها و کتابخوانان است تا سرانه کتابخوانی در جامعه افزایش پیدا کند، از این رو از همه مردم دعوت می کنم تا بصورت فردی و در صورت امکان خانوادگی در این جشنواره شرکت کنند و ارتباط خود را با کتابخانه های عمومی بیشتر نمایند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هم با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصه های مهم جامعه اسلامی و متمدن و پیشرفته محسوب می شود، بیان داشت: هم خودمان و هم فرزندانمان را باید به این فریضه عادت دهیم و شرکت در همایش ها، برنامه ها و جشنواره های کتابخوانی می تواند نقطه شروع خوبی برای کتابخوانی باشد بخصوص جشنواره کتابخوانی رضوی که می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیمش را بر زندگی ما در همه جهات بگذارد.