سیف الله ابوترابی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: از متولدان سال گذشته 704 هزار و 54 نفر پسر و 662هزار و 455 نفر هم دختر بودند.
وی ادامه داد: در سال گذشته در مقابل هرصد دختر 106پسر به دنیا آمده است و به عبارتی نسبت جنسیتی متولدان پارسال 106،3 درصد بوده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از 99 درصد ولادت ها و 98 درصد از موارد فوت در مهلت قانونی ثبت می شوند.
وی افزود: در حال حاضر مهلت قانونی برای ولادت 15 روز بعد از تولد و مهلت قانونی برای ثبت وفات 10 روز است.
وی تصریح کرد: هموطنان باید دقت داشته باشند که ولادت و وفات را در مهلت قانونی ثبت کنند؛ اگر واقعه ولادت در مهلت قانونی 15 روز ثبت نشود، برای ثبت خارج از این مهلت افراد هزینه بیشتری را متحمل می شوند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: ثبت به موقع مرگ در کشور نیازمند تلاش و مشارکت عمومی تمام نهادهایی است که بر اساس ماده 5 قانون ثبت احوال کشور، مکلف به مشارکت در فرآیند اعلام و ثبت وقایع حیاتی کشور شده اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در اجرای این ظرفیت قانونی، شبکه اعلام وقایع حیاتی در کشور از سال 1385 و با مشارکت بیش از 35هزار ثبت یار شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: ثبت یاران شامل دهیاران، بهورزان، متصدیان آرامستان ها، اعضای شوراهای اسلامی، شورایاران، مسئولان پایگاه های بسیج و مدیران مدارس هستند.
ابوترابی تاکید کرد: این مجموعه در ذیل شورای هماهنگی ثبت احوال استان ها و شهرستان ها به ریاست استانداران و فرمانداران فعال است؛ در حال حاضر بیش از 98 درصد فوت های ثبت شده در فاصله کمتر از یک سال از رخداد، در مهلت قانونی 10 روزه به ثبت می رسند.