N8331855373035065

حبیب الله مسعودی فرید روز شنبه در حاشیه نشست خبری تشریح عملکرد معاونت های بهزیستی در سیل، افزود: بازدیدهایی که از استان ها داشته ام، این مساله را تائید می کند؛ بنابراین سیاست های کشور نباید به گونه ای باشد که دختر فردی به خاطر فقر، با اتباع بیگانه ازدواج کند.
وی از آمار زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج کرده اند، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی می تواند اقدام خوبی باشد اما باید هر دو طرف را مورد توجه قرار دهیم و به سیاست های رفاهی کشور توجه شود.

* روانشناسان از پروتکل های بهزیستی تبعیت کنند
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: پژوهش های انجام شده در دنیا و ایران نشان می دهد که مسائل روانشناختی هنگام بلایا در افراد با دهک های با درآمد پایین بیشتر خواهد بود؛ بنابراین در حادثه سیل اخیر 82 تیم اورژانس اجتماعی در استان های خوزستان، لرستان و گلستان مستقر شدند.
مسعودی فرید خاطرنشان کرد: همچنین در این حادثه، 23 مهد موقت در گلستان، 24 مهد موقت در لرستان و 26 مهد در خوزستان راه اندازی شده است و هنوز تعدادی از این مهدها همراه اورژانس اجتماعی در مناطق سیل زده دایر است.
وی افزود: همچنین مسئولیت کارگروه حمایت های اجتماعی در کشور برای واقعه سیل به سازمان بهزیستی کشور سپرده شده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: فلوچارت (روندنما) مداخله های روان در بلایا با همکاری وزارت بهداشت تهیه شده و به تائید کمیته بازتوانی بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در وزارت کشور رسیده است و از این به بعد هر کسی بخواهد مداخله روانشناختی داشته باشد، باید از این پروتکل ها تبعیت کند.
مسعودی فرید افزود: در حوزه حمایت های روانی هنگام بلایا، هرکسی اجازه ندارد پرچم خود را برافراشته کند بلکه باید ذیل پروتکل های موجود روانشناختی عمل کند و آموزش دیده باشد.