Kjhnm

هفته کودک سال گذشته  اولین بهانه حضور آرزو ولیپور در جمع کودکان موسسه گل یاس بود . موسسه ای که با مدیریت زنی که مهر مادری را می توانست تکثیر کند , از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش بهزیستی نگهداری می کرد . آرزو ولیپور در کسوت مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آنروز حال و هوای این موسسه را بهاری و خبر از فردایی نوید بخش برای کودکانی داد که تحت مدیریت مدبرانه مهربانویی استوار برای گذر ازدوران کودکی آماده می شوند . وی آنروز با آغوشی از عروسک های رنگین به استقبال کودکانی رفت که آینده را کنجکاوانه دنبال می کردند....
روزها سپری شد , بی شمار کودک از موسسه خیریه گل یاس به سمت سرنوشت راهی شدند و چه بسیار جشنواره های غذا وکودک که به همت عالی ایران نامی به نفع زنان و کوکان  بی سرپرست برگزار شد .
امروز اما آرزو ولیپور پشت شیشه های انتظار و در عیادت از ایران نامی ,  برای کودکان منتظر موسسه گل یاس دستانی پر از ترنم دعا برای بهبودی دایه ای داشت که به حق از مادر مهربانتر است.
عیادت مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران استان از ایران نامی , مدیر موسسه خیریه گل یاس و فعال اجتماعی استان مازندران بیانگر این مطلب است که نیکی ها از ذهن انسانهایی که دغدغه هایشان خدمت به مردم است رخت برنخواهد بست.
آرزو ولیپوربا شنیدن خبر کسالت ایران نامی در اولین فرصت با حضور در بیمارستان , از وی عیادت و از نزدیک پیگیر روند درمانی وی شد . آری جاده مهربانی بازهست و انسانهای مهرورز با عشقشان به هم امید میدهند
ولیپور در این دیدار که جمعی از خبرنگاران استان وی را همراهی می کردند , با بیان این مطلب که ایران نامی نمایش یک بانوی صبر و استقامت و الگویی برای نقش بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت: بدون تردید آنچه از این بانوی گرانقدر برای مردم استان به یادگار ماند و خواهد ماند فراتر از ارزیابی های آماری است . برای میزان مهربانی و جبران خلاهای عاطفی که او سعی در رفع آن برای کودکان نیازمند این خطه  داشت هیچ شاخص و مولفه ای قادر به بیان ابعاد آن نیست . ما همچنان امیدوار و منتظر دستهایمان را برای بهبودی این مهربانوی ایرانی به آسمان می بریم و برای سلامتی اش دعا می کنیم و لحظه حضور دوباره و دوباره اش را در موسسه خیریه گل یاس و فعالیت گسترده اجتماعی اش را به انتظار می نشینیم .
آری این روزها ایران نامی که یک عمر برای بچه های ابن سرزمین مادری کرد رو تنها نگذاریم.