تهران- ایرنا- رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تدوین پیش نویس نظام حقوقی سالمندان خبر داد و گفت: پیش نویس حقوق سالمندان نشات گرفته از سند ملی سالمندان است.

N83306885 73014669

محسن سلمان نژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این پیش نویس آمده است که چه حق و حقوقی برای سالمندان در منابع کشور باید اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: طی 6 ماه گذشته با بهره گیری از آموزش های اساتید دانشگاهی کشورهای خارجی بررسی شده است که سالمندان چه نیازهای قانونی و واقعی دارند که در اسرع وقت باید برای آنها برنامه ریزی شود.
وی در عین حال افزود: الگوهایی که تدوین شده باید مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص شود چه مشکلاتی قانونی و چه اولویت هایی برای سالمندان وجود دارد.

*جلسه های برنامه عملیاتی سندملی سالمندان در جریان است
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه به سند ملی سالمندان اشاره کرد و گفت: لازم است سیاست های مختلفی اندیشیده شود که تمام این تدابیر در سند ملی سالمندان گردآوری شده است.
سلمان نژاد افزود: برخی اقدامات برای سالمندان نیاز به منابع دارد که باید دنبالش بدویم و تامین آن سخت است اما باید تمهیدات لازم در منابعی برای سالمندان آینده تدبیر شود تا سالمندی با کیفیت داشته باشیم.
وی یادآور شد: در شورای ملی سالمندان پیش بینی ها و سیاست گذاری های لازم برای آینده سالمندان انجام می شود.
وی ادامه داد: در سند ملی سالمندان، وظایف دستگاه های مختلف مشخص شده است اما متاسفانه تغییرات مدیریتی کمی روند برنامه ریزی ها برای این سند را به تعویق انداخت اما مقرر شده در اسرع وقت جلسه ای برای این موضوع داشته باشیم و جلسه های برنامه عملیاتی سندملی سالمندان در جریان است.