Photo 20190430 115234

آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم خطاب به مادر متنی را در صفحه اینستاگرامش بدین شرح منتشر کرد:

معلم تر از تو کیست ؟؟
که تو باران بی امان محبتی و لبریز لبخندهای ناگاه که دلم را گرم میکند در سرمای روزهای بیقراری !
💐مادرم ، استاد مهر و حلم ، بوریای معلمی برازنده ی توست.
سالهاست که عاشقانه و صبورانه درانبوه بال فرشتگان کوچک در دل مدرسه غوغا میکنی.
چقدر غبطه میخورم به این کودکان معصوم که هر روزصبح از آغوش پر مهرت لبریز نشاط و امید به کلاسهایشان میروند....چقدر خزانه ی مهربانی ات بی اندازه است...
💐مادرم، ای معلم دیروز و امروز و فردایم به پاس قریب به ۴۰ سال عاشقی در تعلیم و تربیت و به پاس استوار ماندن بر عهدی که با اولین معلم شهید دیارمان بستی، پدرم را میگویم، او که در وصیت نامه اش از شما مطالبه کرده بود تا در سنگر مدرسه فرزندانی بسازی وفادار به امام و انقلاب.....
چقدر خوب ماندی بر سر میثاقت با یار دیرینت....
چقدر خوب عاشق ماندن و مهر ورزیدن را در دنیای پر از نامهربانی به من و ما آموختی...
💐به پاس اینهمه درس عشق ومهر و عاطفه چقدر بگویم دوستت دارم تا حق مطلب ادا شود.....
💐عزیزترینم، بهترینم، امروز و هر روزت مبارک