به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، پس از عمل ننگین دولت ترامپ در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین بستن صفحات اینستاگرام دوست‌داران و حمایت‌کنندگان از این نیروی برخاسته از متن مردم، افشین علا از شاعران کشورمان نیز در نوسروده‌ای خود را سپاهی دانست.  

در معرض تباهی‌ام، ‌اما

مانند رود راهی‌ام، اما

 

جز صخره نیست بر سر راهم

این زخم‌ها گواهی‌ام، اما

 

دارم امید واحه هموار

شاید به فکر واهی‌ام، اما

 

دل بسته تداوم این راه

دلواپس دوراهی‌ام، اما

 

چشم انتظار آمدن صبح

چون اشک شامگاهی‌ام، اما

 

آزرده از اوامر حکام

افسرده از نواهی‌ام، اما

 

اهل سکوت و صبر و مدارا

در دام، مثل ماهی‌ام، اما

 

حاصل ز استواری عهدم

شد وهن و روسیاهی‌ام، اما

 

وقتی که شاخ و شانه کشد خصم

من نیز یک سپاهی‌ام، اما...