به گزارش لیزنا، تالارهای کتابخانه ملی از روز دو الی ۱۶ فروردین ۹۸، هر روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ برای استفاده اعضا فعال بوده و در شیفت شب نیز از ساعت ۲۰ الی ۷ صبح روز بعد برای اعضا قابل استفاده بوده است.

بنا بر این گزارش در این ایام ۱۵روز تعطیلات نوروزی بالغ بر چهار هزار و ۸۶۰ نفر، منابع کتابخانه شامل کتاب، نشریات و منابع غیرکتابی را به امانت گرفتند.

همچنین در این راستا ۲۳۰ نفر به بخش عضویت مراجعه کرده و عضویت جدید دریافت کردند و یک هزار و ۶۷۰ نفر نیز از شیفت شب بهره مند شدند.

در مجموع در ایام تعطیلات نوروز بالغ بر ۱۵ هزار نفر به کتابخانه ملی مراجعه کردند