20190405 095038

کتابخانه عمومی حضرت ولی عصر(عج) مرزن آباد چالوس بعلت آسیب ناشی از سیل تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

 در پی بارش های شدید اخیر در چالوس، افزایش شدت جریان آب و سطح رودخانه مجاور کتابخانه عمومی حضرت ولی عصر(عج) شهر مرزن آباد، سبب رانش زمین محوطه کتابخانه و ریزش دیوار کنار رودخانه شد و بعلت احتمال تشدید رانش و در خطر بودن ساختمان، این کتابخانه بطور کامل تخلیه و تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

اقدامات اولیه جهت جلوگیری از پیشروی تخریب صورت گرفته است و برنامه ریزی برای بازسازی پایه و دیوار حائل کتابخانه با رودخانه مجاور در دست اقدام است.