2049601 990

عشق با سر مدارا می‌کند
و دل را
از پا در ‌می‌آورد

دلم
پرتقال خونی وسط میدان جنگ
گردوی نارسی که دست را سیاه می‌کند
شاخه‌ای که پرندگان را رنج می‌دهد
دلم
باران دیوانه در پناه دو کوه


غلامرضا بروسان