رضا جعفری مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: خانه امن برای زنان آسیب دیده، معتاد و کودکانی که مورد خشونت قرار گرفته اند ساخته شده تا این افراد بتوانند کمک های لازم را از طریق مدکاران و روانشناسان این مراکز دریافت کنند.

وی درباره اقدامات اورژانس اجتماعی کشور در سال ۹۷ اظهار کرد: برنامه ما در سال ۹۷ بیشتر حول کیفی سازی ارائه خدمات بود. مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: به منظور توسعه شبکه‌های اورژانس اجتماعی برای همسران آزار دیده و کودکانی که مورد خشونت واقع می‌شوند، 
۷ مرکز دولتی «خانه امن» تحت نظر سازمان بهزیستی کشور راه‌اندازی شده است.
 به طور کلی ۲۳ مرکز خانه امن در کشور کار حمایت و توانمندسازی زنان خشونت دیده به همراه فرزندانشان را بر عهده دارند، اگر اعتبارات سازمان بهزیستی اجازه دهد، می‌توانیم در سال جدید این مراکز را به کل کشور تعمیم دهیم.