2469960

روز گذشته در هفدهمین شنبه تظاهرات ضد دولتی جلیقه زردها در پاریس ، نیروهای امنیتی چندین زن را با باتوم کتک زدند. این اتفاق دقیقا یک روز پس از روز جهانی زن اتفاق افتاد.