J 1

در شرایطی که مدیریت بخش های اقتصادی نتوانست صف های طولانی مرغ و مایحتاج عمومی و گاه غیر ضروری مردم را کوتاه کند و  بالا رفتن بی منطق قیمت ها مردم را حریصانه به خرید بیشتر ترغیب کرد , دقیقا آن هنگام که واردات و توزیع یارانه ای مرغ و گوشت قادر به پایین آوردن قیمتها در روان و ذهن مردم نیست جای خالی مدیریت فرهنگی رخ می نمایاند تا ثابت کند امروز بیشتر از مدیریت در بخش های اقتصادی نیازمند پر کردن خلاء های آگاهی و دانش اجتماعی جامعه هستیم . امروز در می یابیم که  نیازمند رهبری اقتصادی به جای مدیریت اقتصادی هستیم  . رهبری که مردم را وادر کند هم نوا با شرایط سخت این روزها , مرهم باشند  بر زخم های یکدیگر.
آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران صبح امروز همگام با مسئولین ارشد استان با دعوت از عموم مردم مازندران طرح کتابخانه گردی را در استان مازندران اجرا کرد تا این مکان های دانش محور امروز یکی از شلوغ ترین روزهای کاری شان را تجربه کنند .
آرزو ولیپور به خوبی می داند که امروز در جهان تحریم ها آنچه هرگز بخت تحریم نخواهد داشت و به راحتی در دهکده جهانی مرزهای تحریم را می شکند کتاب است .
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران در 18 اسفند طرحی را رقم زد تا مجموعه ای از مدیرانی که به توسعه همه جانبه استان علاقمندند در پیوندی صمیمی و نزدیک به مردم معرفی شده و در کنار آنها بار دیگر اساس ارتقای دانش عمومی را یادآور شوند .
آرزو ولیپور که در گفتگو با خبرنگار ما به خاصیت جهان شمول بودن کتاب اشاره کرد گفت: دامنه کتابها با موضوعات مختلف به اندازه سلایق فردی یک جامعه متنوع و گوناگون است از این رو وقتی صحبت از اهمیت کتابخوانی در جامعه و لزوم افزایش سرانه مطالعه در کشور می شود مقصود تمام مولفه هایی است که به اقتصاد , فرهنگ , سیاست , امنیت و موضوعات مختلف علمی و پژوهشی و .... بر می گردد .
وی تصریح کرد : معتقدم بسته به شرایط کشور با نیازسنجی های درست و به موقع می توان سطح اطلاعات عمومی افراد یک جامعه را به سمت کمال سوق داد . به عنوان نمونه چه ابزاری به اندازه توسعه فرهنگ مطالعه می تواند بر روی رفتار اجتماعی مردم در زمان بحران ها متمرکز و یاریگر مدیران در بخش های مختلف برای کنترل بحران شود . از این رو مدیران اقتصادی , سیاسی , امنیتی در حوزه های مختلف نیازمند پیوند عمیق با حوزه های فرهنگی هستند که در میان حوزه های فرهنگی حوزه کتاب نقش بی بدیلی در کمک به دولت برای برون رفت از موانع ایفا می کند