46208440 2468534313162024 2500830419441793034 N
آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران که آوازه اقتدار مدیریتیش در حفظ سرمایه های انسانی مجموعه تحت الامرش مدتهاست نقل قول همکارانی است که در دستیابی به اهداف فرهنگی شان دست در دست هم گذاشته اند , امروز از بی توجهی برخی از شهرداریها نسبت به تحقق نیم درصدی سهم درآمدیشان به کتابخانه های عمومی استان گلایه کرد .
وی با بیان این مطلب که شهرداریها مکلفند تا نیم درصد از بودجه شان را به کتابخانه های عمومی استان دهند تا صرف امورات فرهنگی شود گفت: هم افزایی میان دستگاه های اجرایی استان به معنای واقعی باید اتفاق بیفتد . عدم تمکین نسبت به قوانین و مقررات در حوزه های مختلف به ویژه حوزه هایی که اثر فرهنگی بر جامعه دارد نمونه بارز بر هم خوردن تعادل در بخش های مختلف اجرایی است . انرژی مدیران نباید صرف چانه زدن برای تحقق دستورالعمل و قوانینی شود که لازم الاجرا هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران با تقدیر از شهرداریهایی که نسبت به این مهم همت گماردند تصریح کرد : بی تردید مدیران شهری که نسبت به موضوعات فرهنگی با حساسیت برخورد می کنند , چشم انداز شهری موفق تری خواهند داشت چرا که به تعبیر ما هزینه های اندک فرهنگی می تواند , به پرورش شهروندانی کمک کند که یاریگر مسئولان و مدیران  در اجرای طرح های شهری باشند .
آرزو ولیپور به مشکل پسماند و زباله در استان اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه زباله که امروز به یک معضل اساسی تبدیل شده است ریشه در فرهنگ جامعه دارد . اگر بودجه های فرهنگی شهرداریها به موقع و در محل خود هزینه شود و شاهد هم افزایی میان کلیه بخش ها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی استان باشیم قطعا امروز برای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا متحمل این هزینه های سنگین نمی شدیم .
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران گفت: افزایش سرانه مطالعه و توسعه کتابخانه های عمومی استان روشی بی بدیل برای افزایش آگاهی جامعه به سمت توسعه فرهنگ شهری است بنابراین باید این باور را تقویت کنیم که مقاومت شهرداریها در اجرای قوانین مالی و عدم اختصاص سهم نیم درصدی به کتابخانه های عمومی استان , معضلی را به وجود خواهد آورد که نمونه بارز این راه رفته , بی توجهی به سهم یک درصدی امور پژوهشی است . سهمی که اگر به موقع و در جای خود اختصاص می یافت امروز بیشتر شاهد ارتقای شاخص های عمومی و اختصاصی در عملکرد دستگاه های اجریی بودیم.