به گزارش ایرنا، «ستار نوروز» در بیانیه ای اضافه کرده است که بعد از آزادی مناطق اشغال شده از تصرف گروه تروریستی داعش، تاکنون چهار میلیون آواره به شهر و دیار خود برگشته اند.
این بیانیه اضافه کرده است که هنوز قریب به 465 هزار آواره که در مجموع 95 هزار خانوار را تشکیل می دهند، در اردوگاه های آوارگان زندگی می کنند.
اظهارات سخنگوی وزارت مهاجرت درباره تعداد آوارگان بازگشته به شهر و دیارشان همزمان با ورود یک هیات از سازمان بین المللی مهاجرت به بغداد اعلام شده است.
این هیات از سازمان بین المللی مهاجرت روز گذشته با نایب اول رییس پارلمان عراق دیدار کرد و «حسن کریم الکعبی» به این هیات اطلاع داد که تاکنون بیش از چهار میلیون آواره به شهر و دیارخود بازگشته اند.
وی همچنین گفت که عراق در حال اتخاذ تمهیدات لازم برای پیوستن به عضویت سازمان بین المللی مهاجرت است.
این سازمان سال گذشته تعداد کل آوارگان ناشی از داعش را در عراق پنج میلیون و 800 هزار نفر اعلام کرده بود که به گفته این سازمان در سال گذشته تنها دو میلیون از آنها به شهر و دیار خود برگشته اند.
به رغم بازگشت داوطلبانه بسیاری از آوارگان به شهر و دیار خود اما دولت عراق اعلام کرده است که مناطق ویران شده از اشغال داعش در سال های 2014 تا 2017نیازمند بیش از 88 میلیارد دلار برای بازسازی این مناطق است.
با بازگشت بخش اعظم آوارگان به شهر و دیار خود، عراق توانسته است موفقیت دیگری در زمینه پرونده آوارگان کسب کند و در کمتر از دو سال از پایان جنگ با داعش، آوارگان را به صورت داوطلبانه به خانه و کاشانه شان عودت دهد.